VELKOMMEN TIL

      GLÅMDAL UTSTYR- OG

        MOTORHISTORISK FORENING


Foreningens formål er å samle, restaurere og bevare gamle motorer, redskaper, maskiner og kjøretøy, samt utstyr knyttet til distriktes primærnæring og industri, og ved utsillinger, demonstrasjoner og annen utadrettet virksomhet gi allmenheten mulighet til deltagelse og opplevelse.  Vi har et nært samarbeid med museene i Solør – Odal

Vi er i dag en forening med over 200 medlemmer, disse kommer i fra hele glåmdalsdistriktet. En behøver ikke å eie noe ”gammelt”, kun ha stor interesse  for dette

                                   .

                                                        GLÅMDALSMARKEDET

                                                        Dette er et årlig marked for kjøp og salg av deler, samt mye andre ting. Det er samtidig en utstilling av gamle kjøretøy.

                                                        I 2007 avholdes markedet fredag 27 april fra kl. 16:00 til kl. 23:00 og lørdag 28 april fra kl 07:00 til kl. 16:00,

                                                        på norges største travbane, Kongsvinger Travsenter.

                                                               

Glåmdal Utstyr- og Motorhistorisk Forenings store oppgave er restaurering av to gamle tyskerbrakker i Vingersjøvegen i Kongsvinger. De gamle brakkene er de to siste av flere som til sammen utgjorde Vennersberg Leir, bygd av tyskerne under siste verdenskrig. Brakkene er erklært verneverdige og foreningen har mottatt økonomisk støtte fra de antikvariske myndigheter i forbindelse med bevaringsarbeid.

 

BLI MEDLEM.

Vi har fast møtekveld første tirsdag i hver måned, unntatt i juli og august. Møtene avholdes i våre lokaler i Vingersjøvegen 3 fra kl. 18:30 og utover. Her har vi foredragsholdere, lysbildefremvisning, utlodding, salg av kaffe/kaker, samt hyggelig samvær. Ellers er det åpent hver tirsdag for en prat over en kopp kaffe, etter prinsippet ”dropp inn”. Foreningen legger også opp bussturer til museer, utstillinger, delemarkeder og lignende

 

Medlemskapet koster kr. 250 pr. år, og du får da tilsendt vår måntlige informasjon.

 Ta gjerne kontakt!

 

GLÅMDAL UTSTYR- OG MOTORHISTORISK FORNING

V/Arne L. Øverby                 Hans – Otto Bjørnstadhaugen

      Tlf.62825326 / 91545115                 Tlf.62813610 / 90963699

(En stor takk til Opelforhandler G.Løkken,Skarnes / Kongsv., for all støtte gjennom alle år.)